menu

Sikkerhetsrapport

Sikkerhetsrapport

Identifiserer mulige trusler og forretningsmessige utfordringer

Som en uavhengig tredjepart tilbyr vi nettverks- og sikkerhetsrapporter som identifiserer mulige trusler og forretningsmessige utfordringer i nettet.

Sikkerhetsrapporten gir deg følgende oversikt:

  • Oversikt over alle applikasjoner i nettverket med innhold, kjente og ukjente.
  • Gradering av de ulike høyrisikoapplikasjonene.
  • Oversikt over  trusler i nettverket, innefra og utenfra med gradering av truslene.
    • Botnets, Bitorrent, Ukjent malware
  • Båndbreddeallokering, oversikt over hvilke applikasjoner som allokerer båndbredde.
  • Komplett webhistorikk

Vi bistår med råd og hjelp til eventuelle utbedringer av nettverksstrukturen.

KONTAKT

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad