menu

Unified Security Management

Unified Security Management

SIEM 2.0

Netsecurity Unified Security Management er en fullintegrert tjeneste som gir deg kontroll over sikkerhetshendelser og rapportering.

Tjenestene erstatter eller kompletterer din virksomhets eksisterende Monitorering, Deteksjon, Logginnsamling og korrelering, Hendelseshåndtering, Compliance sjekking og rapportering.

KONTAKT

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad