menu

Sikkerheten i smarthus settes på prøve

Tingenes internett og smarthusteknologi er på vei inn i alle hjem og bygg. Hvor sikre er disse løsningene?

NRK vil i løpet av høsten belyse sikkerhet i smarthus.  Chris har den siste uken vært på opptak i Stavanger hvor han har testet sikkerheten hos Magnus Ognedal som er over gjennomsnittet interessert i smarthusteknologi og sikkerhet. 

Tror du han klarte å åpne dørene eller ta kontroll over hele eller deler av huset?  Følg med på NRK Forbrukerinspektørene i høst.

Foto: Øyvind Øvregård / NRK (fv Chris Dale og Stian Kallevik NRK)

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad