menu

Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Vår kompetanse - din sikkerhet

Beskyttelse av informasjon for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengeligheten krever spesialkompetanse.  Manglende informasjonssikkerhet kan i tillegg til forretningsmessige konsekvenser, også innebære brudd på ulike lover og forskrifter, slik som Personopplysningsloven med forskrift, IKT-forskriften, Helseregisterloven, med mer.

Vi er din rådgiver innen nettverksdesign og IT-sikkerhet, enten du er et lite selskap eller et stort konsern. Du behøver ikke kjøpe løsningene våre for å gjøre nytte av vår ekspertise. Vi analyserer dine eksisterende løsninger og kommer med forslag til eventuelle forbedringer.

Netsecurity tilbyr unik kompetanse for å revidere, kvalitetssikre, designe og implementere forsvarlig styringssystemer og administrasjon av informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og driftssikre informasjonstekniske løsninger.

 

KONTAKT

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad