menu

Ny salgsdirektør i Netsecurity

Ny salgsdirektør i Netsecurity

Espen Skjøld er ansatt som ny salgsdirektør i Netsecurity

Espen Skjøld startet som salgsdirektør i Netsecurity 1. oktober. Espen har omfattende bransjeerfaring og kommer sist fra IBM Norge hvor han var ansvarlig for IBM Security sin løsningsportefølje. 

Netsecurity er først og fremst kjent som en spesialist innen IT-Sikkerhet og nettverk. Vi har de mest kompetente konsulentene i markedet og leverer banebrytende tjenester som hjelper kundene å navigere i et stadig mer utfordrende trusselbilde. Ansettelsen av Espen vil gjøre det lettere for oss å nå nye kunder og markeder», sier Jan Søgaard administrerende direktør i Netsecurity.

 

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad