menu

Norges idrettshøgskole velger Netsecurity

Norges idrettshøgskole har valgt Netsecurity som leverandør av it-sikkerhetsløsninger og tjenester. Netsecurity vant avtalen i konkurranse med andre aktører etter offentlig anbud. Den 5årige avtalen omfatter neste generasjon brannmurer fra Palo Alto Networks med tilhørende sikkerhetstjenester.

 

 

Pressemelding
 

Norges idrettshøgskole velger Netsecurity

Oslo 20. mars 2017

Norges idrettshøgskole har valgt Netsecurity som leverandør av it-sikkerhetsløsninger og tjenester. Netsecurity vant avtalen i konkurranse med andre aktører etter offentlig anbud. Den 5årige avtalen omfatter neste generasjon brannmurer fra Palo Alto Networks med tilhørende sikkerhetstjenester.

«Vi er stolte over å bli valgt som leverandør av en signalkunde som Norges Idrettshøyskole. Norges Idrettshøyskole har sammenfallende behov med mange av våre øvrige kunder, hvor et komplekst trusselbilde og nye myndighetskrav som personvernforordningen gjør at det stilles særlig store krav til sikkerhetsløsninger.  Løsningene og tjenestene som er valgt vil gi Norges Idrettshøyskole økt kontroll og sikkerhet», sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity.

«For oss var det viktig med en ny og moderne sikkerhetsløsning som ivaretar et stadig mer komplekst trusselbilde. Dette var et av de moment som ble vektlagt tyngst i evalueringen av tilbudene og Palo Alto-løsningen fra Netsecurity var den løsningen som best oppfylte dette kriteriet. For oss var det også viktig med en lokal leverandør med et sterkt fokus på IT-sikkerhet og Netsecurity er en ledende aktør i Norge som vi ser frem til å jobbe med i tiden fremover.», sier IKT-sjef Hans Olav Krogsæter.

 

Pressekontakt

Jan Søgaard                                                                                     
Administrerende direktør                                                         
jan.sogaard@netsecurity.no | 90108727                             

 

Om Netsecurity AS
Netsecurity AS er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte.  Selskapet leverer produkter, løsninger og tjenester som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Vi har kunder i hele landet innen offentlig og private sektor.  Fellesnevneren for våre kunder er at deres nettverk og sikkerhet er viktig for deres virksomhet. Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.  Les mer om Netsecurity AS på http://www.netsecurity.no

 

 

Bilde: Lise Sofie Woie, Administrerende direktør NIH  og Jan Søgaard, Administrerende Direktør Netsecurity AS

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad