menu

Netsecurity fortsetter veksten - kjøper Systempartner

Netsecurity fortsetter veksten - kjøper Systempartner

Pressemelding
 

Netsecurity kjøper Systempartner

Oslo 10. januar 2018

Netsecurity kjøper Systempartner, og styrker sin posisjon som en ledende norsk leverandør av tjenester og løsninger innen IT-sikkerhet, nettverk og driftstjenester. 

Markedet endres raskt og kundene etterspør i større grad sikre IT-løsninger driftet i Norge. Med økt fokus på datasikkerhet og nærhet til leverandører, er det et voksende behov for rendyrkede norske aktører, som kan tilby hele spekteret av nettverk-, sikkerhet- og driftstjenester. Kundene ønsker tilpassede offentlig/privat/hybrid skyløsninger og tjenester, som raskt kan tilpasses endrede krav og behov.

«Netsecurity har en unik posisjon innen IT-sikkerhetstjenester og løsninger.  Vi tilbyr

sikkerhetstesting med eget dedikert Red Team, sikkerhetsovervåkning og respons med egen SOC (Security Operations Center) og IRT (Incident Response Team). Oppkjøpet av Systempartner innebærer en styrking av selskapet innen sikker infrastruktur, driftstjenester og bransjeløsninger», sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity.

«Vi gleder oss til å bli del av Netsecurity da dette gir vår kunder tilgang på nye tjenester og styrking av eksisterende leveranser.  Det nye selskapet blir en sterk aktør som vil kombinere nærhet til kundene med markedsledende løsninger og tjenester innen IT-Sikkerhet og sikre driftstjenester», sier Øystein Hareide, daglig leder i Systempartner.

 

Pressekontakt

Jan Søgaard                                                                                
Administrerende direktør                                                       
jan.sogaard@netsecurity.no | 90108727                           
 

Om Netsecurity AS
Netsecurity AS er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte.  Selskapet leverer produkter, løsninger og tjenester som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.  Les mer om Netsecurity AS på http://www.netsecurity.no

Om Agder Energi Venture AS
Agder Energi Venture investerer i energi- og teknologirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase og skaper verdier gjennom å være en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling. Agder Energi Venture er et heleid datterselskap i Agder Energi-konsernet

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad