menu

Netsecurity i Digital21s ekspertgruppe

Netsecurity i Digital21s ekspertgruppe

Chris Dale i Digital21s ekspertgruppe på Sikkerhet

Netsecuritys Chris Dale sitter i Digital21s ekspertgruppe på Sikkerhet, en av seks ekspertgrupper som er satt ned for å komme med innspill til den strategien som Digtal21 skal legge for Næringsministeren innen 1. september.

Nærings- og fiskeridepartementet lanserte i juli 2017 Digital21 for å få utarbeidet en strategi for hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Digital21 ledes av en styringsgruppe oppnevnt av departementet.  Sekretariatsfunksjonen er lagt til DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS. Digital21 «skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetanse-miljøer». Strategien skal beskrive en utviklingsretning og tiltak som setter næringslivet i bevegelse. Tidsperspektivet skal være langsiktig, men også legge til rette for næringslivets prioriteringer og offentlig virkemiddelbruk på kort sikt.

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad