menu

DDoS beskyttelse

DDoS beskyttelse

Den beste beskyttelse mot Distributed Denial of Service (DDoS) angrep

Netsecurity har spisskompetanse på beskyttelse mot DDoS angrep og samarbeider med RioRey som er ledende innen dette området. 
 

RioRey Inc. er et dedikert og innovativt teknologiselskap som spesialiserer seg på design og produksjon av sikkerhetsløsninger for å beskytte nettverk mot Distributed Denial of Service (DDoSangrep.

Mens tradisjonelle DDoS enheter krever at det defineres regler for hva som skal tolkes som angrep, har RioRey benyttet en helt annen vinkling.  RioRey har utviklet 30 forskjellige algoritmer som analyserer nettverkstrafikken og som kan avgjøre om nettverket er under angrep eller ikke.  Disse algoritmene justeres kontinuerlig basert på informasjon som RioRey innhenter fra sine sensorer rundt om i verden.  Dette gjør at RioRey DDoS beskyttelse er mye enklere å implementere, og har mye mindre feilrate enn utstyr fra tradisjonelle produsenter (feil i  denne sammenhengen er å slippe igjennom angrepstrafikk, eller blokkere lovlig trafikk).

RioRey har definert  25 forskjellige typer av DDoS angrep  (se Taxonomy of DDoS Attacks) som har blitt benyttet av Gartner Group for å definere omfanget av tjenestenektangrep.   Tjenestenekt er en form for sårbarhet som mange ikke skjenker en tanke før man har vært utsatt for det.  Et angrep over kortere eller lengre tid kan være svært kritisk for virksomheten da enkelt tjenester eller hele nettverksforbindelsen til Internett kan bli satt ut av drift.  Mange brannmurer gir en viss beskyttelse mot DDoS, men de fleste blir satt helt ut av spill ved et angrep.

Netsecurity AS har i 2012 levert RioRey løsninger i Norge for kunde med båndbredde opp til 20 Gbit/s og 2,8 Mpps. 

Link til RioRey

KONTAKT

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad