menu

APT deteksjon

APT deteksjon

Stopp avanserte vedvarende målrettede angrep

Eksisterende sikkerhetsløsninger stopper ikke målrettede angrep.

Cynet bruker en unik tilnærming til å oppdage avanserte vedvarende målrettede angrep (APT) samt korrelering og analyse av indikatorer på tvers av filer, brukere, nettverk og endepunkter. Denne tilnærmingen gjør at Cynet kan oppdage potensielle trusler, avvik og usignert malware som aldri har vært sett før, etter at de nye truslene har omgått eksisterende deteksjonsløsninger.

Rask installasjon

Cynet 360 installeres på en server i løpet av timer og krever liten innsats eller ressurser fra kunden. Klienter og servere skannes kontinuerlig uten behov for klientprogramvare eller at brukeren må involveres eller merker dette. 

 

Automatisert datainnsamling og analyse

Cynet 360 samler indikatorer fra alle klienter og analyserer disse automatisk.

 

Isolering av trusler og rapportering

Hvis Cynet 360 finner avvik i den automatiserte analysen sendes alarmer og HASHer Cynet Security Operation Center (SOC) for manuell analyse av eksperter. Dette gjør at antall kun reelle trusler blir rapportert til kunden.

 

Les mer om Cynet 360

Cynet har sitt utspring i BugSec Group. Cynet ble etablert som et svar på økende antall avanserte vedvarende trusler (APT) og målrettede angrep. Cynet 360 er en ny type agentløs løsning som gjør det mulig å detektere og stoppe trusler som målrettede angrep, usignert malware og null-dags angrep.

Cynet produktoversikt

Cynet white-paper

KONTAKT

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad