menu

FBI viser hvor lett det er å bli hacket

FBI viser hvor lett det er å bli hacket

NRK Forbrukerinspektørene viser hvordan du blir hacket

NRK Forbrukerinspektørene viser hvor lett det er å bli hacket.

Les mer om hvordan vi tester virksomheters reelle beskyttelse mot angrep

 

https://www.netsecurity.no/tjenester/penetrasjonstesting

https://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene#t=3m39s

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad